Pre-connected cloud

Spendency är integrerat med ett antal andra system, bl.a. för avtalshantering och fakturahantering.

För att gör det så enkelt som möjligt för våra kunder har vi integrerat Spendency med ett antal andra system på marknaden.

Spendency finns tillgängligt som en app på Tradeshifts plattform. Alla organisationer som kör sina inköpstransaktioner på Tradeshift kan med några knapptryck koppla in Spendency och börja analysera sin spend för att hitta förbättringspotential och stoppa kontraktsläckage. Denna unika lösning där Spendency är en app som körs ovanpå Tradeshifts plattform skapar enkelheten av en full systemsvit men med fördelarna av en så kallad best-of-breed strategi. Läs mer om Tradeshift här.

 

Spendency och fakturahanteringslösningen MediusFlow är integrerade via ett pre-connected cloud. Organisationer som hanterar sina leverantörsfakturor i MediusFlow kan, genom en enkel knapptryckning, snabbt få ut hela sin spenddata på bara några sekunder, något som annars kan ta flera veckor att få fram. När man väl har fått ut spenddatan på ett så enkelt sätt har man alla möjligheter att börja arbeta proaktivt med sin spend och sina inköp. Spenddatan kan överföras direkt från MediusFlow till Spendency och det kräver ingen installation och inte heller några förkunskaper.

MediusFlow är ett system för elektronisk fakturahantering som ger användaren ökad automatisering , mindre manuellt arbete, smidig hantering och bättre kontroll. Företag som använder MediusFlow kan automatisera fakturahanteringen till den grad att upp till 95 % av leverantörsfakturorna når slutbokning utan något manuellt arbete. Läs mer om MediusFlow här.

 

Spendency och avtalshanteringssystemet Visma Tendsign är intregrerade via ett pre-connected cloud. Vi hjälper våra kunder att arbeta med avtalstroheten på ett enkelt sätt genom att integrera Spendency med ett avtalshanteringssystem. En organisation som har Tendsigns avtalsmodul och Spendency kan genom ett enkelt klick få fram önskad information och kan, utan ansträngning, följa avtalstroheten i Spendency.  En ny dashboard dyker upp som ger dig 4 nya grafer där du kan analysera avtalstrohet per leverantör och kategori osv.

Hjälp

Har du frågor om Spendency eller behöver du hjälp med att komma igång?
Kontakta oss!