Om Spendency

Spendency är ett lättanvänt spendanalysverktyg som vänder sig till företag och organisationer som vill få bättre kontroll över sin kostnadsmassa.

Flexibelt kategoriträd

På ett smidigt sätt bygger och justerar ni kategoriträdet efter behov. Om ni vill kan ni använda vårt best-practise träd för indirekt material som stöd.

Cirka 50 grafer för överblick och djupare analys

Graferna ger överblick och kontroll över situationen. graferna kan också expanderas så att mer information visas, vilket ger fantastiska analysmöjligheter.

Dashboards med olika infallsvinklar

Granska spendanalysen ur olika perspektiv, det gör det enkelt att följa era köpmönster och förstå var era insatser skapar mest värde.

Snabb installation av Spendency

Spendency passar för alla och används idag av företag och organisationer inom vitt skilda sektorer. Motiven till att göra en spendanalys delas av alla som strävar efter att arbeta proaktivt med inköp. Metodiken för att strukturera och visualisera sina kostnader är densamma oavsett var du befinner dig.

Eftersom Spendency är en molntjänst krävs ingen installation av verktyget. Det krävs ingen integration så det blir inget stort IT-projekt. Det här ger er många fördelar över tid. Framförallt gör det er dagliga drift enklare. Verktygen är de allra bästa, och ni jobbar alltid med den senaste versionen. Ni behöver inte bekymra er om uppgraderingar eller servrar och systemet kommer alltid att vara tillgängligt, var ni än befinner er. Ni tar data från ert ERP-system enligt en instruktion som vi tillhandahåller. Med en enkel inloggning kommer ni åt verktyget direkt och från vilken dator, surfplatta eller mobiltelefon som helst.

Spendency är väldigt lätt att använda och ingen utbildning behövs. Vi kommer att visa någon eller några av er som ska jobba mer aktivt med att administrera er data, hur man arbetar med olika smidiga funktioner.

Enkelt gränssnitt med Spendency

Spendency hjälper dig att hålla kontroll på och analysera din spend på ett utmärkt sätt.  Systemet är enkelt att använda och kräver inga förkunskaper.

Spendency är ett intuitivt drag & drop-verktyg. Du laddar enkelt upp din egen spenddata i verktyget, systemet hjälper dig att kontrollera och gruppera informationen. Du kan snabbt analysera din data tack vare det enkla och visuella gränssnittet. Du kan titta på din data ur olika tidsskalor, jämföra med tidigare perioder och löpande växla mellan olika analysperspektiv i våra dashboardmiljöer, som exempelvis låter dig fokusera på ett kategori-, leverantörs- eller transaktionsperspektiv.

Verktyget fungerar lika bra oavsett om ni:

  • Är en liten eller en stor inköpsorganisation
  • Finns i ett land, eller i flera länder som redovisar i olika valutor
  • Är ett industri-, tjänste-, byggföretag eller något annat
  • Verkar inom privat eller offentlig sektor

Tydliga analyser med Spendency

Du bestämmer helt enkelt själv hur du vill skära din analys. Sedan kan du exportera till flera olika bild- eller analysformat för att smidigt använda ditt material i presentationer eller göra andra helt fristående analyser av din data.

Välj vilken kategori du vill granska närmare med hjälp av kategoriträdet, samt för vilken tidsperiod med hjälp av tidperiodväljaren. Därefter väljer du vilken typ av information du vill granska närmare. Spendency har olika dashboards som ger användaren olika infallsvinklar. Systemet låter dig betrakta spendanalysen ur ett kategori-, leverantörs-, transaktions-, organisations- samt ett efterlevnadsperspektiv. Varje dashboard innehåller ett flertal grafer och tillsammans finns det närmare 50 förinställda grafer i Spendency, lite beroende på hur mycket data ni har att visa. Det här gör att det blir väldigt enkelt att använda och förstå för alla i organisationen, och att all data alltid finns tillgänglig.

Alla grafer går att förstora upp för att tillåta djupare analys av ingående data, skapa jämförelser med annan tidsperiod och liknande.

I kombination med detta finns det möjlighet att filtrera ut så att spendanalysen endast visar vald del av organisationen, baserat på dotterbolag, kostnadsställe, projekt eller något annat värde ni väljer att tillföra er spendanalys.

Det finns också leverantörskort som på ett överskådligt och informativt sätt visar hur köpmönstret från en enskild leverantör ser ut.

Faktabaserat underlag med Spendency

Att använda Spendency för sin spendanalys gör att du alltid har ett faktabaserat underlag till det strategiska inköpsarbetet. Du ser och kan mäta effekterna i neutrala belopp från din egen data och det blir enkelt att delge insikterna till andra intressenter i din organisation. Det har aldrig varit enklare att visa vilket konkret värde som inköp bidrar med. Vi lovar er:

  • Full kontroll och översikt över er spend
  • Ett enkelt system och tydlig användargränssnitt
  • Enkel kontroll, analys och uppföljning
  • Snabb och smidig installation, systemet är färdig att användas direkt
  • Ett mycket säkert och kostnadseffektivt system

Olika behörigheter med Spendency

I Spendency finns olika behörigheter, systemet kan delas in i två delar: Administrationsläget – där man laddar in och bearbetar sin data så att den fördelas på det sätt som man önskar och Analysläget – där man analyserar sin data.

I systemet kan man ställa in minst tre olika typer av behörigheter: Administratör – som har tillgång till allt i systemet, Inköpare – som har tillgång till analyssidan, kan exportera till Excel och kan se leverantörsavtal samt Läsare – som kan se all information som finns på analyssidan men kan inte ladda ner data till Excel och inte heller komma åt leverantörsavtal.

De två sistnämnda behörighetsgrupperna, Inköpare, och Läsare, kan också begränsas ytterligare. De kan begränsas så att de enbart har åtkomst till olika delar av er organisation, baserat på dotterbolag, kostnadsställen, projekt eller någon annan parameter som ni kan ha angett i er spenddatafil. Samma typ av begränsning kan också göras baserat på ert eget kategoriträd så att en enskild användare endast får tillgång till vissa kategorier. När man loggar in kommer man direkt till analysläget, oavsett vilken behörighet man har.

Prova Spendency i 14 dagar

Det är alltid enklare att prova sig runt på egen hand för att se vad man tycker. Vi har förberett en demodatafil som du kan använda eller så använder du egen skarp data. Du har alltid en kostnadsfri provperiod på två veckor och kan uppgradera din plan vid senare tillfälle.