Blogg

Här får du tips om verktyg och de senaste uppdateringar.

Spendency och Visma Tendsign i Pre-connected cloud

Avtalstrohet är ett viktigt mätetal för de flesta inköpsorganisationer. Avtalstrohet är extra utmanade när det gäller indirekt material och många organisationer kämpar med att mäta och göra avtalstrohetsinformation tillgänglig för organisationen, bland annat för att genomföra beteendeförändringar. Vi vill hjälpa våra Spendencykunder att arbeta med avtalstroheten på ett enkelt sätt genom att integrera Spendency med ett avtalshanteringssystem. Vi vill att organisationer ska kunna välja de bästa nischlösningarna och få dem att prata med varandra utan omfattande integrationsprojekt. Därför är nu Spendency och den offentliga sektorns största upphandlingsverktyg, Tendsigns avtalsmodul, integrerade via pre-connected cloud. En organisation som har Tendsigns avtalsmodul och Spendency kan genom ett enkelt klick få fram önskad information och kan, utan ansträngning, följa avtalstroheten i Spendency.  En ny dashboard dyker upp som ger dig 4 nya grafer där du kan analysera avtalstrohet per leverantör och kategori osv.

Vill du veta mer hur det fungerar kontakta EFFSO eller Visma.

Spend analysis in different categories and sectors

All spend analysis is the same, but some spend analysis are more the same than others. In this post we look at what the differences are between spend analysis in direct and indirect material categories and between private and public sectors organisations.

Spendency featured in Raconteur and The Times

Spendency features in the latest Raconteur focusing on Supply Chain Innovation. We hope to encourage more organisation to adopt a data driven way of working but also to avoid the most common pitfalls when considering new analytics technology. In short user friendliness should by first, second and third as the system’s primary function is to augment the performance of procurement professionals, not do the work for them.

Hjälp

Har du frågor om Spendency eller behöver du hjälp med att komma igång?
Kontakta oss!