Blogg

Här får du tips om verktyg och de senaste uppdateringar.

Leverantörer – Hur många finns det egentligen?

Tycker du att ni har dålig kvalitet på er ekonomiska data? Leverantörer är upplagda flera gånger med snarlika namn och det blir minst sagt tidskrävande att skaffa sig en bild över hur många leverantörer ni egentligen har. Kanske har ni som målsättning att minska antalet leverantörer, samtidigt som det fylls på med dubbletter i andra änden av kedjan.

Det här löser Spendency. Det finns flera sätt att eliminera dubbletter på. Om organisationsnummer finns med i er data kan ni med hjälp av dessa få tips på leverantörer som har identiskt organisationsnummer men divergerande namn, för att sedan slå samman dessa till en leverantör i er spendanalys. Om så behövs kan ni också justera namnet på leverantören.

 

OBS – Bilden är ett exempel

Om ni inte har tillgång till organisationsnummer finns funktionalitet som baserat på leverantörernas namn, identifierar vilka som har högst sannolikhet att vara densamma som en annan.

Det går också att sortera alla era leverantörer i bokstavsordning för att på så vis enkelt se vilka som har liknande namn och borde betraktas som en och samma leverantör. Och om det skulle vara så att ett företag förvärvar ett annat och ni därför vill föra samman två leverantörer till en, utan att det finns någon egentlig likhet emellan dem, kan ni bara dra ihop dem med enkel ”drag and drop” funktionalitet.

Att rensa ut och skapa rätt antal leverantörer kallar vi för normalisering. Vi får nu höra från många kunder att de tar ut en rapport som visar vilka leverantörer de har normaliserat för att på så vis stötta ekonomiavdelningen att rensa i sina system. Det tycker vi förstås är roligt.

Med Spendency är det väldigt lätt att hålla koll på vilka leverantörer ni egentligen har.

Spend analysis in different categories and sectors

All spend analysis is the same, but some spend analysis are more the same than others. In this post we look at what the differences are between spend analysis in direct and indirect material categories and between private and public sectors organisations.

Spendency featured in Raconteur and The Times

Spendency features in the latest Raconteur focusing on Supply Chain Innovation. We hope to encourage more organisation to adopt a data driven way of working but also to avoid the most common pitfalls when considering new analytics technology. In short user friendliness should by first, second and third as the system’s primary function is to augment the performance of procurement professionals, not do the work for them.

Hjälp

Har du frågor om Spendency eller behöver du hjälp med att komma igång?
Kontakta oss!