Senaste nytt

Här får du tips om verktyget och de senaste uppdateringar.

Spendency och Visma Tendsign i Pre-connected cloud

Avtalstrohet är ett viktigt mätetal för de flesta inköpsorganisationer. Avtalstrohet är extra utmanade när det gäller indirekt material och många organisationer kämpar med att mäta och göra avtalstrohetsinformation tillgänglig för organisationen, bland annat för att genomföra beteendeförändringar. Vi vill hjälpa våra Spendencykunder att arbeta med avtalstroheten på ett enkelt sätt genom att integrera Spendency med ett avtalshanteringssystem. Vi vill att organisationer ska kunna välja de bästa nischlösningarna och få dem att prata med varandra utan omfattande integrationsprojekt. Därför är nu Spendency och den offentliga sektorns största upphandlingsverktyg, Tendsigns avtalsmodul, integrerade via pre-connected cloud. En organisation som har Tendsigns avtalsmodul och Spendency kan genom ett enkelt klick få fram önskad information och kan, utan ansträngning, följa avtalstroheten i Spendency.  En ny dashboard dyker upp som ger dig 4 nya grafer där du kan analysera avtalstrohet per leverantör och kategori osv.

Vill du veta mer hur det fungerar kontakta EFFSO eller Visma.