Sikkerhet

Spendency er et skybasert system bygget med sikkerheten i fokus

Spendency er et skybasert system bygget med sikkerheten i fokus. Det gjelder både med tanke på sikker innlogging for brukerne og beskyttelse av systemet mot uvedkommende, hackere og andre angrep.

En nettbasert tjeneste har mange fordeler sammenlignet med et tradisjonelt IT-system. Spendency tar hele driftsansvaret for tjenesten. Dere slipper å tenke på ting som f.eks. backup, systemovervåking og å installere oppdateringer. Systemet er dessuten alltid tilgjengelig fordi Spendency har tilgang til ekstra kapasitet som gjør at dere som kunde ikke rammes av driftsavbrudd.

Spendency er en privat skytjeneste som hostes av Amazon Web Services (AWS), kun på servere i EU. AWS er en portefølje med tjenester for å levere IT-systemer på en pålitelig og effektiv måte. Hver installasjon av Spendency består av en separat enhet (såkalt instans) på Amazon AWS og er dermed helt avskjermet fra andre kunder og installasjoner av Spendency. AWS leverer vår infrastruktur i form av servere, lagringsplass, nettverk, m.m. Dette leveres med et svært høyt servicenivå og på en svært stabil plattform. Det betyr at vi kan levere Spendency til deg med svært god tilgjengelighet, redundans og hastighet.

All innlogging til Spendency skjer med tofaktorverifisering. Dette innebærer at brukeren må bruke både et passord og en engangskode, som genereres på mobilen, for å kunne logge inn i Spendency. Hver for seg er passordet og koden på mobilen ubrukelige.

All kommunikasjon til og fra Spendency er kryptert. Også all trafikk mellom delsystemene i Spendency er kryptert. Kryptering skjer ved hjelp av 2048-biters RSA-sertifikat og 256-biters AES-kryptering (SSL eller TLS avhengig av nettleseren).

Hvis du har spørsmål rundt dette, kan du lese SecurityWhitePaper før du velger å implementere systemet.

Hjelp?

Har du spørsmål om Spendency, eller trenger du hjelp til å komme i gang?
Ta kontakt med oss!