Bakgrunn

Spendency er utformet av EFFSOs medarbeidere. Personer som daglig arbeider med å håndtere spenddata.

Utviklet av brukere for brukere

Spendency er utviklet av personer som har arbeidet med å håndtere spenddata i flere år. Vi har erfaring fra en rekke andre systemløsninger, men synes ikke at noen av disse har dekket våre behov. Vårt fokus har derfor vært å skape et verktøy som:

  • Gjør at brukeren selv enkelt kan håndtere dataene man vil bearbeide
  • Er intuitiv å navigere i og arbeide med
  • Holder et prisnivå som lar alle arbeide med spendanalyse på riktig måte

EFFSO

EFFSO er eksperter på innkjøp, og det vil vi også at kundene skal bli! EFFSO består av kvalifiserte og engasjerte medarbeidere, alle med en bakgrunn fra innkjøpsområdet. Vi har et stort nettverk i innkjøpsverdenen, og når det skjer ting på innkjøpsområdet, er vi de første til å vite hva, hvordan og når. Vi tilbyr kundene løsninger innen rekruttering, utdanning, interimledelse, konsulentvirksomhet og outsourcing. Vi tilbyr også et skybasert verktøy for spendanalyse, ”Spendency”. Fordi vi vil dele vår kunnskap, legger vi ut mye av vår verktøykasse på nettet, til fri bruk for alle. EFFSO har en omsetning på ca. 100 MSEK og har i dag ca. 80 medarbeidere fordelt på Stockholm, Göteborg og Oslo.

Hjelp?

Har du spørsmål om Spendency, eller trenger du hjelp til å komme i gang?
Ta kontakt med oss!