Om Spendency

Spendency er et brukervennlig spendanalyseverktøy som retter seg inn mot bedrifter og organisasjoner som ønsker bedre kontroll over kostnadsmassen.

Et smart verktøy for spendanalyse

Spendency er en utmerket løsning for så vel innkjøpssjefer som ønsker oversikt over bedriftens kostnadsutvikling, som for kategoriansvarlige som ønsker å se nærmere på og strukturere kategoriene som håndteres. Det er også et utmerket verktøy til å kommunisere internt i bedriften hvordan kostnadene utvikles over tid. Velkommen som bruker av Spendency du også!

Rask installasjon

Spendency passer for alle og brukes i dag av selskaper og organisasjoner innen en rekke ulike sektorer. Ønsket om å utføre spendanalyse deles av alle som vil arbeide proaktivt med innkjøp. Metodikken for å strukturere og visualisere kostnadene er den samme, uansett hvor du befinner deg.

Fordi Spendency er en skytjeneste kreves ingen installasjon. Det kreves ingen integrering, så det blir ikke noe stort IT-prosjekt. Dette gir mange fordeler over tid. Først og fremst blir den daglige driften enklere. Verktøyene er de aller beste, og dere jobber alltid med den siste versjonen. Dere trenger ikke bekymre dere for oppgraderinger eller servere, og systemet vil alltid være tilgjengelig, uansett hvor dere befinner dere. Dere tar data fra ERP-systemet i henhold til instruksjonen dere får fra oss. Med en enkel innlogging får dere tilgang til verktøyet, fra en hvilken som helst datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon.

Det er svært lett å bruke Spendency, og det kreves ingen opplæring. Vi vil vise noen av dere som skal jobbe mer aktivt med å administrere dataene, hvordan man arbeider med ulike enkle funksjoner.

Enkelt grensesnitt

Spendency hjelper deg å ha kontroll på og analysere din spend på en utmerket måte.  Det er svært lett å bruke systemet, og det kreves ingen forkunnskaper.

Spendency er et intuitivt dra-og-slipp-verktøy. Du laster enkelt opp dine egne spenddata i verktøyet, og systemet hjelper deg å kontrollere og gruppere informasjonen. Du kan raskt analysere dataene takket være det enkle og visuelle grensesnittet. Du kan se på dataene i ulike tidsskalaer, sammenligne med tidligere perioder og kontinuerlig veksle mellom ulike analyseperspektiver i våre dashboard-miljøer, som for eksempel lar deg fokusere på et kategori-, leverandør- eller transaksjonsperspektiv.

Verktøyet fungerer like bra uansett om dere:

 • Er en liten eller stor innkjøpsorganisasjon
 • Driver virksomhet i et eller flere land og handler i ulike valutaer
 • Er et industri-, tjeneste- eller byggeselskap, eller noe annet
 • Driver innen privat eller offentlig sektor

Tydelige analyser

Du bestemmer ganske enkelt selv hvordan du vil skjære analysen. Deretter kan du eksportere til en rekke ulike bilde- eller analyseformater, slik at du enkelt kan bruke materialet i presentasjoner eller lage andre helt frittstående analyser av dataene.

Velg hvilken kategori du vil granske nærmere ved hjelp av kategoritreet, samt for hvilken tidsperiode ved hjelp av tidsperiodevelgeren. Deretter velger du hvilken type informasjon du vil granske nærmere. Spendency har ulike dashboards, som gir brukeren ulike innfallsvinkler. Systemet lar deg betrakte spendanalysen i et kategori-, leverandør-, transaksjons-, organisasjons- og overholdelsesperspektiv. Hvert dashboard inneholder en rekke grafer, og til sammen er det nærmere 50 forhåndsinnstilte grafer i Spendency, litt avhengig av hvor mye data dere har å vise. Dette gjør at det blir svært lett å bruke og forstå for alle i organisasjonen, og at alle dataene alltid er tilgjengelige.

Alle grafer kan forstørres opp for å tillate en dypere analyse av dataene, lage sammenligninger med andre tidsperioder og lignende.

I tillegg kan man filtrere ut slik at spendanalysen bare viser en bestemt del av organisasjonen, basert på datterselskap, kostnadssted, prosjekt eller en annen verdi dere velger å bruke i spendanalysen.

Det finnes også leverandørkort som på en oversiktlig og informativ måte viser hvordan kjøpemønsteret fra en bestemt leverandør ser ut.

Faktabasert underlag

Når du bruker Spendency til spendanalyse, vil du alltid ha et faktabasert underlag for det strategiske innkjøpsarbeidet. Du ser og kan måle effektene i nøytrale beløp fra dine egne data, og det blir lett å dele kunnskapen med andre interessenter i bedriften. Det har aldri vært enklere å vise hvilke konkrete verdier innkjøpene bidrar med.

Vi lover deg:

 • Full kontroll, struktur og oversikt over spenden
 • Et enkelt system og tydelig brukergrensesnitt
 • Enkel kontroll, analyse og oppfølging
 • Rask og enkel installasjon
 • Full kontroll og eierskap over egne data
 • Lette og tydelige analyser
 • Et svært sikkert og kostnadseffektivt system
 • En ferdig løsning klar til bruk
 • Kontinuerlige oppdateringer og forbedringer

Tilgangsrettigheter

I Spendency finns olika behörigheter, systemet kan delas in i två delar: Administrationsläget – där man laddar in och bearbetar sin data så att den fördelas på det sätt som man önskar och Analysläget – där man analyserar sin data.

I Spendency finnes det ulike tilgangsrettigheter, systemet kan deles inn i to: Administrasjonsmodus – der man laster inn og behandler dataene slik at de fordeles på ønsket måt og Analysemodus – der man analyserer dataene.

I systemet kan man stille inn minst tre ulike typer tilgangsrettigheter: Administrator – som har tilgang til alt i systemet, Innkjøper – som har tilgang til analysesiden og som kan eksportere til Excel og se leverandøravtaler samt Leser – som kan se all informasjonen som finnes på analysesiden, men som ikke kan laste ned data til Excel og som heller ikke har tilgang til leverandøravtaler.

De to sistnevnte tilgangsgruppene, Innkjøper og Leser, kan også begrenses ytterligere. De kan begrenses slik at de bare får tilgang til ulike deler av organisasjonen, basert på datterselskap, kostnadssted, prosjekt eller en annen parameter dere kan ha angitt i spenddatafilen. Man kan angi en lignende begrensning basert på kategoritreet, slik at en enkeltbruker bare får tilgang til bestemte kategorier. Når man logger inn, kommer man direkte til analysemodusen, uansett hvilken tilgangsrettighet man har.

Prøv Spendency i 14 dager

Det er alltid enklere å prøve på egen hånd for å se hva man synes. Vi har forberedt en demodatafil som du kan bruke, eller du kan bruke dine egne data. Du har alltid en kostnadsfri prøveperiode på to uker, og du kan oppgradere planen på et senere tidspunkt.