Senaste nytt

Här får du tips om verktyget och de senaste uppdateringar.

Leverantörer – Hur många finns det egentligen?

Tycker du att ni har dålig kvalitet på er ekonomiska data? Leverantörer är upplagda flera gånger med snarlika namn och det blir minst sagt tidskrävande att skaffa sig en bild över hur många leverantörer ni egentligen har. Kanske har ni som målsättning att minska antalet leverantörer, samtidigt som det fylls på med dubbletter i andra änden av kedjan.

Det här löser Spendency. Det finns flera sätt att eliminera dubbletter på. Om organisationsnummer finns med i er data kan ni med hjälp av dessa få tips på leverantörer som har identiskt organisationsnummer men divergerande namn, för att sedan slå samman dessa till en leverantör i er spendanalys. Om så behövs kan ni också justera namnet på leverantören.

 

OBS – Bilden är ett exempel

Om ni inte har tillgång till organisationsnummer finns funktionalitet som baserat på leverantörernas namn, identifierar vilka som har högst sannolikhet att vara densamma som en annan.

Det går också att sortera alla era leverantörer i bokstavsordning för att på så vis enkelt se vilka som har liknande namn och borde betraktas som en och samma leverantör. Och om det skulle vara så att ett företag förvärvar ett annat och ni därför vill föra samman två leverantörer till en, utan att det finns någon egentlig likhet emellan dem, kan ni bara dra ihop dem med enkel ”drag and drop” funktionalitet.

Att rensa ut och skapa rätt antal leverantörer kallar vi för normalisering. Vi får nu höra från många kunder att de tar ut en rapport som visar vilka leverantörer de har normaliserat för att på så vis stötta ekonomiavdelningen att rensa i sina system. Det tycker vi förstås är roligt.

Med Spendency är det väldigt lätt att hålla koll på vilka leverantörer ni egentligen har.